ONGD ASSOCIADES

La CONGDIB va sol·licitar una reunió amb la Consellera Fina Santiago per expressar el malestar generat en el sector per la supressió del concepte de “Cooperació” en la denominació de la “Conselleria d’Afers Socials i Esports”, el nom triat per la legislatura que acaba de començar.

Abans de la reunió que va tenir lloc el 19 de juliol a les 13 hores 30, es va registrar una instància per demanar oficialment que s’inclogués el terme de “Cooperació” en el nom de la Conselleria.

A la reunió amb la Consellera Fina Santiago varen assistir Jean-François Cuennet, com a president de la Coordinadora, Tamara Covelo com a responsable de l’equip tècnic, Bárbara Vrech, auxiliar administrativa i les representants de les entitats següents: Ensenyants Solidaris i STEI, UNICEF, Càritas Diocesana de Mallorca,Sáltra Senalla,Fundació Vicente Ferrer ,Enginyeria sense fronteres, UNRWA, Metges del Món, ISCOD, ACCP i Veins sense Fronteres i Treball Solidari. Ruth Escribano UIB.

La Consellera Fina Santiago va estar acompanyada pel Director General de Cooperació Toni Servera, que deixava el càrrec aquest mateix dia, i pel seu Cap de Gabinet Joan Mascaró.

Després de la presentació de les assistents i una breu introducció, Jean-François Cuennet va explicar perquè la CONGDIB protestava pel canvi de nom i en demanava la rectificació: 

  1. Els tres partits que han signat el programa de legislatura 2019-2023 havien fet una aposta decidida per la cooperació en els seus programes electorals. Aquesta aposta no es reflecteix en el canvi de nom de la Conselleria, que suposa una contradicció amb els programes.
  2. La legitimitat i la necessitat de la cooperació internacional i d’un canvi de model de relacions internacionals es qüestionen cada vegada més des de certs sectors polítics. Trobam que es necessari que els partits i governs que aposten per la cooperació facin visible el seu compromís per contrarestar un discurs involucionista que posa en perill avenços que ha costat molt assolir. És per tant poc adequat reduir la visibilitat d’aquest compromís.
  3. No és correcte assumir que l’àmbit de la cooperació es troba inclòs en l’àrea d’Afers Socials. Aquesta àrea abasta principalment àmbits d’actuació que es localitzen dins la nostra Comunitat Autònoma, i no actuacions que es realitzen sobretot en altres països.
  4. Hi ha altres conselleries amb tres àrees o àmbits en la seva denominació: 
  • Presidència, Cultura i Igualtat
  • Model Econòmic, Turisme i Treball
  • Educació, Universitat i Recerca
  • Agricultura, Pesca i Alimentació

La Consellera no va acceptar aquests arguments. Pel punt 1) addueix que el programa de legislatura (els Acords de Bellver) contemplen per primera vegada uns compromisos en l’àmbit de la Cooperació Internacional, de manera que no es pot dir que el Govern no aposta per la Cooperació. Pel que fa al punt 2, replica que no es lleva visibilitat traient el terme de “Cooperació” del nom de la Conselleria, sinó que la visibilitat depèn d’allò que es faci des del Govern. Finalment, troba que sí es pot entendre la Cooperació com a part de “Afers Socials”. Aludeix més a més als nombrosos àmbits que abasta la seva Conselleria (dependència, famílies, diversitat funcional, etc.) i que tots aquests sectors pugnen per veure el seu nom en la designació de la Conselleria.

Malgrat aquesta negativa a fer enrere la supressió del terme de Cooperació, l’audiència va permetre arribar a dos resultats que des de la CONGDIB es consideren interessants:

  • El Govern es compromet a elaborar amb el sector un pla per donar visibilitat a les actuacions que es van desenvolupant tant des del propi Govern com des de la societat civil en l’àmbit de la cooperació.
  • El Govern crearà un logo o un eslògan per visibilitzar el seu compromís amb l’Agenda 2030 (a partir del 2020).

Finalement i passant a un altre tema, la Consellera, a demanda de la CONGDIB, es va comprometre a promoure la participació de les ONG tant en l’elaboració del proper Pla Director 2020-2023 (que s’aprovarà en principi el gener o febrer 2020) com en la formulació de la nova Llei de Cooperació que es tramitarà en principi l’any 2020. Com que no s’ha especificat encara de quina manera es farà aquesta participació, haurem de sol·licitar una reunió a principis de setembre amb la DG Cooperació o amb la Conselleria per concretar aquest mecanisme de cooperació.

De moment, la CONGDIB demanarà una reunió amb la nova Directora General de Cooperació, Laura Celià, que servirà per fer un primer contacte i posar les bases de la col·laboració en aquesta nova legislatura.