ONGD ASSOCIADES

Jean François Cuennet president, Tamara Covelo y Bárbara Vrech de l’equip técnic i els representants de tres organitzacions de la Junta Directiva de la CONGDIB: Metges del Món , Ajuda en Acció i Treball solidari.

Comencem amb un recorregut de la trajectòria històrica de la coordinadora: els seus processos de formació i enfortiment fins als nostres dies.

Li contem que hem reelaborat com coordinadora la nostra MISSIÓ – VISIÓ perquè l’anterior estava una mica antiquada, parlem de les xarxes en les quals participem, les plataformes on col·laborem, del nostre treball de cohesió interna i enfortiment i del projecte Bianual que acaba de començar al juliol.

Manifestem la importància del Pla director per a nosaltres: Ens conta que la setmana vinent es reunirà amb el seu equip técnic perquè li mostrin una foto de com està la Direcció General, quines coses poden funcionar i quals s’han d’incorporar. També recordem la disposició de MES a canviar la Llei de Cooperació 9/2005, en tots dos casos sol·licitem participar en els processos d’avaluació i propostes.

Uns dels principals problemes que s’observa és que no hi ha visibilització en cooperació, està descobrint molts projectes dels quals no sabia res perquè no són publicats a la societat per aquest motiu es realitzarà una reunió amb personal de premsa i comunicació per a solucionar-ho i que la societat sàpiga el que fem i així guanyar visibilitat, força i generar consciència social.

El desafiament per l’Educació per al Desenvolupament és cercar una manera de comunicar que arribi als joves, els sensibilitzi respecte a altres realitats, en aquest sentit, ISF Balears està fent un gran treball, convindria partir de la feina feta al “Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania”.

Una altra proposta és fer un calendari al qual tinguin accés totes les entitats i així saber en quins projectes treballa cadascuna i que dies tenen esdeveniments o accions, així evitarem les superposicions. Per motius similars seria oportú tenir una base de dades actualitzada i oberta amb totes les entitats i ONG de Balears per a saber els temes que treballant cadascuna i poder així unir esforços , recursos i col·laborar entre totes. Des de la CONGDIB estem pendents que, des de serveis jurídics ens comuniqui de quina manera el registre d’entitats que està elaborant la Direcció General es pot fer públic.

Se li proposa a la nova directora fer un recorregut per les entitats que conformen la CONGDIB amb la finalitat que conegui la forma de treball i camp d’acció de cadascuna de les organitzacions.