ONGD ASSOCIADES

Palma, que només dedica el 0,046% a polítiques de cooperació al desenvolupament, es troba molt lluny del històric 0,7% i entre les ciutats pitjor situades d’Espanya

De cara a aquesta nova legislatura, la Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB), que representa a gran parte de las Organizacions No Governamentals que desenvolupen projectes internacionals així com de sensibilització a les Illes Balears, ha proposat diverses mesures per l’enfortiment del teixit social i la coherència de les polítiques municipals.

Del pressupost 2019 de 417 milions d’euros, l’Ajuntament de Palma només dedica 191.000 euros a polítiques de cooperació, o sigui el 0,046%, molt lluny de la històrica reivindicació del 0,7% i de la partida aprovada per ciutats espanyoles de dimensions similars (vegeu quadre al final).

La CONGDIB ha proposat a l’Ajuntament de Palma que recuperi progressivament la política de cooperació municipal que l’havia situat com un municipi modèlic i arribi a finals de la legislatura amb partides en valors relatius comparables a ciutats com Bilbao o Saragossa, amb el 0,45% del pressupost municipal dedicat a polítiques de cooperació i d’eradicació de la pobresa i les desigualtats.

Concretament, la CONGDIB ha proposat dedicar del pressupost de 2020 500.000 euros a la partida de sensibilització i educació per al desenvolupament (corresponent al 0,12%) i preveure, per als exercicis 2021 i 2022, una pujada substancial que li permeti realitzar una autèntica política de cooperació.

L’Ajuntament ha explicat a la CONGDIB les dificultats econòmiques que afronta s’ha mostrat disposat a estudiar un augment de la partida dedicada a cooperació, però sense comprometre a un augment determinat. S’ha compromès en canvi a crear una comissió de treball integrada per representants municipals i d’ONG per restructurar i millorar la convocatòria anual de projectes de sensibilització sobre drets humans i educació per a la transformació.

La CONGDIB també ha demanat a l’Ajuntament que planifiqui i vigili l’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per l’Agenda 2030 de Nacions Unides, que faci un informe sobre l’aplicació de les clàusules socials i mediambientals en la contractació municipal i que declari Palma Ciutat per un Comerç Just.

L’Ajuntament ha explicat que te un esborrany per presentar la manera en què la seva política està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda2030 de Nacions Unides i ha indicat que està disposat a aprovar una declaració institucional d’adhesió als ODS.

L’Ajuntament s’ha compromès a convocar una reunió de la Comissió de seguiment de la política de compra pública ètica per veure quins avanços s’han assolits des de l’aprovació de la Declaració municipal sobre incorporació de clàusules socials i mediambientals en la contractació municipal.