ONGD ASSOCIADES

Aquest dimarts, 21 de juliol, registrem en el Parlament un Anàlisi sobre l’Ajuda Oficial al Desenvolupament a la legislatura 2015-2019

0,7%

L’anàlisi conclou que durant el 2019 la despesa se situa al voltant del 0,11 %, lluny del 0,7 % que marquen els compromisos internacionals en matèria de cooperació, com ara l’Agenda 2030.


Amb aquestes dades, instam el Govem a prendre mesures en defensa de les polítiques amb mirada global, com la cooperació al desenvolupament, i ho farem a través de la campanya “Cooperar, la nova normalitat”, amb la qual també presentarem les nostres reivindicacions per a elevar-les a Proposició no de Llei.

L’informe es pot consultar aquí