ONGD ASOCIADAS

Els processos de construcció col·lectiva són molt costosos i els canvis molt lents.

En aquests quatre últims anys hem fet grans passos, tant en la construcció d’una estructura interna i en la identificació de xarxes i agents clau com en la reflexió sobre l’estat de la cooperació en el nostre territori i el paper que hem de jugar com a agent de transformació. No obstant això, ens trobem davant un teixit que no ha aconseguit recuperar-se de les diferents crisis econòmiques i, lamentablement, de les consegüents desatencions polítiques que d’aquestes es deriven, incrementades avui per la pandèmia.

Ens trobem amb una tendència a la professionalització del sector que condemna a les entitats locals a desaparèixer, amb pocs recursos per fer front a la burocratització i inestabilitat de recursos a causa dels freqüents canvis polítics i a la marginalització de les polítiques de cooperació internacional.

Per a abordar el repte de respondre a les necessitats de les ONG, necessitam claus que ens permetin identificar els obstacles als quals s’enfronten quant a l’autogestió, relacions amb l’administració, participació, finançament, etc.

Amb aquest objectiu, llançam els Termes de Referència per a la contractació d’un servei de consultoria externa pel disseny i execució d’aquest diagnòstic i de les seves necessitats de es ONG en relació amb la Coordinadora.

Amb aquest document podeu consultar o descarregar-vos els detalls de la contractació.