ONGD ASSOCIADES

Junta directiva

Belén M. Matesanz Mateu

PRESIDENTA

Coordinadora autonòmica de Metges del Món, organització amb àmplia experiència en projectes de cooperació per al desenvolupament i ajuda humanitària.

Mauricio Tejada

Vicepresident

Gestor cultural activista de Drets Humans. Coordinador general de projectes de THAKHI-RUNA

Adrià Fernández

Tesorer

Graduat en medicina i amb formació en cooperació i salut cap al refugiat i la persona desplaçada. En l’àmbit de la cooperació, s’he desenvolupat en el si de Medicusmundi mediterrània on s’inicia com a tècnic d’EpD i després com a coordinador en les Illes Balears on refunda la seu de les Illes. Ha participat tant a nivell organitzatiu com tècnic en projecte d’educació i cooperació al desenvolupament. També ha participat en xarxes i grups de col·laboració en l’àmbit local, estatal i europeu. Interessat en la incidència política, el desenvolupament de capacitats entre organitzacions i l’enfocament de salut global en polítiques i conceptes en cooperació.

Cruz Rejas Villalba

Secretària

Delegada d’Assemblea de Cooperació Per la Pau a les Illes Balears. Llicenciada en Psicologia, amb estudis de postgrau en Cooperació per al Desenvolupament y Gestió de Projectes. Ha treballat amb diferents organitzacions com a tècnica de cooperació i educació i com a responsable de projectes a la República Dominicana i l’Equador.

Oriol Lupiañez Vega

Vocal

Responsable autonòmic de cooperació internacional de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears encarregat de la implementació dels projectes de cooperació pel desenvolupament, ajuda humanitària i educació per la ciutadania global.

Susana Pulido Sancho

Vocal

Directora del centre de protecció “Caliu” per mares menors d’edat i els seus fills i filles de Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del programa d’emancipació per extutelats Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del centre de protecció “Residència Juvenil Jorbalan” (menors de 14-17 anys). Coordinadora del Taller “Tracta d’Evitar-la, projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament.

Alejandra González Valencia

Vocal


Actualment, tècnica de participació social i ciutadania d’Alianza ActionAid Illes Balears. Mare i antropòloga, amb experiència en recerca social qualitativa i enfocaments feministes i decolonials. Ha participat en projectes que involucren poblacions migrants, ètniques, pageses i dones de territoris fronterers amb alta dispersió geogràfica. La seva trajectòria en activismes acadèmics en estudis relacionats amb equitat en salut i salut col·lectiva la va motivar a transitar a l’àmbit de l’educació per a la transformació social i la cooperació internacional.

Xesca Salas Bas

Vocal

Xesca Salas forma part de l’equip de Shikamoo que treballa per donar a conèixer, promocionar i potenciar el comerç just com alternativa de consum real per fer front a les desigualtats i transformar el nostre planeta. És la tècnica responsable de la coordinació i execució dels projectes d’Educació per la Transformació Social que gestiona l’entitat. 

Equip tècnic

Núria Martínez

Tècnica

Actualment secretaria tècnica de la CONGDIB. Graduada en Educació Social a la UIB i especialitzada en col·lectius i processos d’exclusió social. A la seva trajectòria professional he dinamitzat i coordinat diversos equips de feina. Actualment, és sòcia fundadora de la microcooperativa Runa Blanca.