ONGD ASSOCIADES

Junta directiva

Belén M. Matesanz Mateu

PRESIDENTA

Coordinadora autonòmica de Metges del Món, organització amb àmplia experiència en projectes de cooperació per al desenvolupament i ajuda humanitària.

Mauricio Tejada

Vicepresident

Gestor cultural activista de Drets Humans. Coordinador general de projectes de THAKHI-RUNA

Adrià Fernández

Tesorer

Graduat en medicina i amb formació en cooperació i salut cap al refugiat i la persona desplaçada. En l’àmbit de la cooperació, s’he desenvolupat en el si de Medicusmundi mediterrània on s’inicia com a tècnic d’EpD i després com a coordinador en les Illes Balears on refunda la seu de les Illes. Ha participat tant a nivell organitzatiu com tècnic en projecte d’educació i cooperació al desenvolupament. També ha participat en xarxes i grups de col·laboració en l’àmbit local, estatal i europeu. Interessat en la incidència política, el desenvolupament de capacitats entre organitzacions i l’enfocament de salut global en polítiques i conceptes en cooperació.

Cruz Rejas Villalba

Secretària

Delegada d’Assemblea de Cooperació Per la Pau a les Illes Balears. Llicenciada en Psicologia, amb estudis de postgrau en Cooperació per al Desenvolupament y Gestió de Projectes. Ha treballat amb diferents organitzacions com a tècnica de cooperació i educació i com a responsable de projectes a la República Dominicana i l’Equador.

Oriol Lupiañez Vega

Vocal

Responsable autonòmic de cooperació internacional de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears encarregat de la implementació dels projectes de cooperació pel desenvolupament, ajuda humanitària i educació per la ciutadania global.

Susana Pulido Sancho

Vocal

Directora del centre de protecció “Caliu” per mares menors d’edat i els seus fills i filles de Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del programa d’emancipació per extutelats Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del centre de protecció “Residència Juvenil Jorbalan” (menors de 14-17 anys). Coordinadora del Taller “Tracta d’Evitar-la, projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament.

Marga Munar

VOCAL

Mestra. Membre de la Federació d’Ensenyament d’ÚS Illes Balears des de 2007. Ha col·laborat en *SOTERMUN donant a conèixer la Botiga Solidària Ambulant en aquesta comunitat en diferents fires i actes institucionals; així com també en el muntatge de diverses de les seves exposicions i activitats de sensibilització. Des de gener de 2018 col·labora amb la Unió d’Illes Balears en tasques de l’àmbit d’organització i actualment és membre de la Junta Directiva de *SOTERMUN sent Vicepresidenta Segona.

Equip tècnic

Núria Martínez

Tècnica

Actualment secretaria tècnica de la CONGDIB. Graduada en Educació Social a la UIB i especialitzada en col·lectius i processos d’exclusió social. A la seva trajectòria professional he dinamitzat i coordinat diversos equips de feina. Actualment, és sòcia fundadora de la microcooperativa Runa Blanca.