ONGD ASSOCIADES

Junta directiva

Alex González Martínez

Secretari

Licenciado en Ciències Polítiques i de l’Administració amb estudis de postgrau en Cooperació per al Desenvolupament i Igualtat de Gènere en l’àmbit públic. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en el CIDOB de Barcelona i en Ajuda en Acció, com a tècnic de projectes de cooperació, EpD i acció social. És membre de la Junta Directiva de la CONGDIB des de 2010.

Jean François Cuennet Moix

President

Traductor diplomat, actualment membre de la Junta Directiva de l’associació de comerç Just S’altra Senalla, de la qual va ser president del 2000 al 2017. Membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears de 1999 a 2003, 2007 a 2011 i 2015 a 2019. President de la Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears des de juny 2016.

Belén M. Matesanz Mateu

Vocal

Coordinadora autonòmica de Metges del Món, organització amb àmplia experiència en projectes de cooperació per al desenvolupament i ajuda humanitària.

Juan Rodriguez Recio

Tresorer

Responsable de Cooperació internacional STEI Intersindical y ONGD Ensenyants Solidaris. Lic CC. economiques. Profesor de Formació Professional. Postgrau Cooperaciò Internacional. Membre fundador Coordinadora. Membre Cosell de Cooperaciò.

Nena Obrador Sastre

Vocal

Llicenciada en Pedagogia. Membre de l’equip tècnic de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma i coordinadora dels programes de cooperació, formació i sensibilització i Vicepresidenta de l’ONGD Veïns Sense Fronteres. És membre de la junta directiva de la CONGDIB.

Mauricio Tejada

Vicepresident

Gestor cultural activista de Derechos Humanos. Coordinador general de proyectos de THAKHI-RUNA

Meritxell Esquirol Salom

Vocal

Coordinadora del Projecte Fòrum, Educació, Comunicació i Ciutadania de ISF Balears

Cruz Rejas Villalba

Delegada de Asamblea de Cooperación Por la Paz en las Islas Baleares. Licenciada en Psicología, con estudios de posgrado en Cooperación para el Desarrollo y Gestión de Proyectos. Ha trabajado con diferentes organizaciones como técnica de cooperación y educación y como responsable de proyectos en la República Dominicana y Ecuador.

Equip tècnic

Tamara Covelo

Projectes, participació i coordinació

Llicenciada en Filosofia, Màster en Recursos Humans i formació en facilitació i gestió de grups. Ecofeminista. Vinculada a la CONGDIB des de 2013 com a vocal en representació d’Oxfam Intermón, organització a la qual pertany des de 2010. Membre del Consell de Cooperació dels Illes Balears des del 2015, no és fins al 2017 quan passa a formar part de l’equip tècnic de la Coordinadora.