ONGD ASSOCIADES

Junta directiva

Belén M. Matesanz Mateu

PRESIDENTA

Coordinadora autonòmica de Metges del Món, organització amb àmplia experiència en projectes de cooperació per al desenvolupament i ajuda humanitària.

Nena Obrador Sastre

TRESORERA

Llicenciada en Pedagogia. Membre de l’equip tècnic de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palma i coordinadora dels programes de cooperació, formació i sensibilització i Vicepresidenta de l’ONGD Veïns Sense Fronteres. És membre de la junta directiva de la CONGDIB.

Mauricio Tejada

Vicepresident

Gestor cultural activista de Drets Humans. Coordinador general de projectes de THAKHI-RUNA

Meritxell Esquirol Salom

Vocal

Coordinadora del Projecte Fòrum, Educació, Comunicació i Ciutadania de ISF Balears

Cruz Rejas Villalba

Secretària

Delegada d’Assemblea de Cooperació Poer la Pau a laes Illes Balears. Llicenciada en Psicologia, amb estudis de postgrau en Cooperació per al Desenvolupament y Gestió de Projectes. Ha treballat amb diferents organitzacions com a tècnica de cooperació i educaci´i com a responsable de projectes a la República Dominicana i l’Equador.

Oriol Lupiañez Vega

Vocal

Responsable autonòmic de cooperació internacional de Creu Roja Espanyola a les Illes Balears encarregat de la implementació dels projectes de cooperació pel desenvolupament, ajuda humanitària i educació per la ciutadania global.

Adrià Fernández

Vocal

Graudat en medicina i amb formació en cooperació i salut cap al refugiat i la persona desplaçada. A nivell de la cooperació, m’he desenvolupat en el si de medicusmundi mediterrània on m’iniciï com a tecninc de EpD i després com a coordinador en les Illes Balears on refundi la seu de les illes. He participat tant a nivell organizatiu com tècnin en projecte d’educació i cooperació al desenvolupament. També he participat en xarxes i grups de col·laboració a nivell local, estatal i europeu. Estic interessat en la incidència política, el desenvolupament de capacitats entre organitzacions i l’enfocament de salut global en polítiques i conceptes en cooperació.

Susana Pulido Sancho

VOCAL

Directora del centre de protecció “Caliu” per mares menors d’edat i els seus fills i filles de Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del programa d’emancipació per extutelats Fundació de Solidaritat Amaranta. Directora del centre de protecció “Residència Juvenil Jorbalan” (menors de 14-17 anys). Coordinadora del Taller “Tracta d’Evitar-la, projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament.

Marga Munar

VOCAL

Mestra. Membre de la Federació d’Ensenyament d’ÚS Illes Balears des de 2007. Ha col·laborat en *SOTERMUN donant a conèixer la Botiga Solidària Ambulant en aquesta comunitat en diferents fires i actes institucionals; així com també en el muntatge de diverses de les seves exposicions i activitats de sensibilització. Des de gener de 2018 col·labora amb la Unió d’Illes Balears en tasques de l’àmbit d’organització i actualment és membre de la Junta Directiva de *SOTERMUN sent Vicepresidenta Segona.

Equip tècnic