ONGD ASSOCIADES

Convocatoria Ajuntament de Palma (2018)

Plegats cap el 2030: Duent els Objectius de Desenvolupament Sostenible al municipi més enllà de les ONGD

El projecte consta de dues fases diferenciades: La primera de recollida d´informació, divulgació del projecte i presa de feedback, i la segona, d`oferiment, coordinació i realització dels Tallers en torn a l’Agenda 2030.

Començem amb una enquesta dirigida a la Base Social (Els nostres Socis palmesans, entitats del RMEC,administracions públiques, colectius de Dones, als nostres contactes, a les entitats de Palma que reben subvenció del programa Estalvi Étic de Caixa Colonya,…) amb tres objectius:

  • Sondejar el coneixement dels ODS dins el texiu associatiu
  • Consultar sobre aquest projecte i la seva estratègia, donant l´oportunitat a labase social d´opinar (Proposarem oferir els Tallers a espais de Participació Ciutadana com Casals de Barri, Associacions de Veïns de Palma, Moviments Socials, Col.lectius Empresarials de Palma, Col·lectius d´economía Social, Altres Federacions com la FEIAB)
  • Identificar col·laboracions, implicació, voluntariat