ONGD ASSOCIADES

Estalvi Ètic Caixa Colonya (2019)

Es tracta d’una iniciativa per oferir una formació de qualitat que s’adapti a les necessitats de les entitats de les Illes Balears, i per poder contactar amb experts i expertes d’àrees diferents. Com que no tenim finançament per al pagament dels honoraris, bitllets i manutenció dels formadors i formadores, la nostra proposta és autofinançar aquestes despeses amb les aportacions dels participants mateixos. No obstant això, podria ser que aquestes aportacions no cobrissin íntegrament les despeses generades i, en cap cas, no cobreixen el temps de la jornada laboral que la tècnica de la CONGDIB inverteix en gestió, coordinació, acompanyament i comunicació.