ONGD ASSOCIADES

Subvenció Direcció General de Cooperació (2017)

Enfortim el teixit associatiu i la cooperació al desenvolupament de les Illes Balears

Es va iniciar l’1 de gener de 2017 amb data de finalització, comptant la pròrroga, 30 de juliol de 2018. A l’ésser una entitat sense recursos propis, la secretaria tècnica no es va incorporar fins a la notificació en ferma de la subvenció: 15 de setembre de 2017. Algunes de les activitats es van iniciar en la primera part de l’any, però el gruix de projecte, així com la coordinació de la seva totalitat no va poder impulsar-se abans d’aquesta data.

Amb ell, al costat de les organitzacions que treballen en Cooperació i Educació per al Desenvolupament d’Illes Balears iniciem línies de treball en comú, i al costat de les administracions hem fonamentat les bases per a una comunicació fluida i efectiva en la qual s’intenta donar resposta a les necessitats del sector. També hem treballat en comú l’Agenda 2030 a través d’un mapatge en la cerca d’aliats per a la seva implementació i desenvolupament.

Per a tot això hem buscat metodologies obertes i participatives sempre representant a les nostres 32 sòcies però intentant obrir-nos a unes altres ONGD, moviments socials, cooperatives d’economia social o altres entitats que enriqueixin els processos i que enforteixin les nostres xarxes.