ONGD ASSOCIADES

Subvenció Direcció General de Cooperació (2018)

Enfortiment del teixit associatiu de les ONGD de les Illes Balears cercant aliances amb diferents actors socials i millorant la seva comunicació i participació

Amb l’execució d’aquest projecte volem contribuir a millorar la capacitat de transformació social de les organitzacions autonòmiques, així com de les polítiques de cooperació i educació en pro de la defensa dels drets humans i la justícia social del local al global, mitjançant el treball en xarxa entre les ONGD de la CONGD-IB i de treball en aliança amb altres plataformes i moviments.

Per aconseguir-ho, ens plantejam els objectius següents:

  • Que a Balears existeixi una entitat que garanteix el treball en xarxa de les ONGD internacionals i locals que treballen en pro de la justícia social i la defensa dels drets humans i en aliança amb altres actors socials.
  • Que es dissenyin les línies futures de treball de la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears amb l’objectiu de l’enfortiment del teixit associatiu de la regió i la seva capacitat de transformació.
  • Que es doni resposta a les necessitats de formació de les ONGD de les Illes Balears.
  • Que es mantingui una línia de treball d’incidència política, que millori les polítiques de Cooperació, Ajuda Humanitària i Educació per al Desenvolupament a la nostra regió.
  • Que es continuï el treball en xarxa a nivell estatal, amb la Coordinadora estatal, amb xarxes autonòmiques, amb altres xarxes a nivell regional, en processos de reflexió i construcció col·lectiva, per generar noves narratives, i noves alternatives en matèria de cooperació, educació, comunicació, mobilització i transformació social.
  • Que es fomenti entre el teixit associatiu i la ciutadania de les Illes la participació en processos d’anàlisis, de formació, d’educació per a la ciutadania, de sensibilització i d’intercanvi per a la promoció de la Pau, la Cooperació, la Solidaritat, la Comunicació Social, la conservació del Medi ambient, la Igualtat de Gènere, i la defensa dels Drets Humans.
  • Que s’ampliïn i afermin les aliances amb altres col·lectius i moviments socials, establint ponts, interconnexions i fortaleses en la cerca de solucions per abordar les lluites globals que ens ocupen, i promoure aquesta transformació social.