ONGD ASSOCIADES

Subvenció Direcció General de Cooperació (2019)

Reafirmar el paper de la cooperació al desenvolupament com a eina de lluita contra la pobresa i injustícia social

Com a única xarxa d’entitats del sector de la cooperació pel desenvolupament en les Illes Balears, l’objectiu és oferir una activitat que enforteixi als nostres membres com agents de transformació social. En aquest sentit continuem treballant per: 

 

 • Portar les propostes i la informació del que s’està fent a nivell estatal a Balears a través de la nostra implicació a la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques i de la Coordinadora Espanyola d’ONG de Cooperació al Desenvolupament
 • Defensar l’Ajut Oficial al Desenvolupament 
 • Col·laborar amb l’administració pública en el disseny de les políticas del sector
 • Impulsar grups de treball, a petició de les nostres entitats en les quals poder millorar els processos, les convocatòries i altres qüestions que puguin ser d’interès comú.
 • Enfortir els canals de comunicació entre nosaltres i els/les representants polítics.
 • Fer d’interlocutor entre els/les nostres socis i sòcies i el teixit social de les Illes a través de la nostra participació en altres plataformes.
 • Visibilitzar el treball que es fa des de les ONGD tant en països menys desenvolupats com en el nostre territori a través de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) o per a la Transformació Social (ETS).

 

També comptem amb diverses aliances que s’han establert i que continuaran i es reforçaran en aquest projecte:

 

 • Amb la Plataforma  “Les Balears Acollim”  i “Welcome Refugees” ja sigui col·laborant activament a reunions i activitats o reforçant-la en la gestió, difusió i comunicació.
 • Amb moviments ecologistes i en pro de la defensa del medi ambient. Contactes que estem desenvolupant i que preveuen línies de treball a causa del resultat 5 de visibilització de la realitat global-local.
 • Amb plataformes per la defensa de l’habitatge, moviments feministes, professorat, etc. a través de la nostra participació en AMS,  Fòrum Social Mallorca i de les xerrades sobre el model de ciutat que volem. 
 • Amb la Plataforma “NoalTCI” a través de la seva delegació de Mallorca, a la qual acabem d’adherir-nos a la fi de 2018 i de la qual esperem accions conjuntes que posin de manifest la importància de defensar un sistema econòmic international socialment i mediambientalment sostenible. 
 • Amb la xarxa contra la pobresa, EAPN, en la celebració del 17 d’octubre, Dia Internacional contra la Pobresa, amb la qual hem començat a col·laborar en 2018 i esperem que sigui una aliança els resultats de la qual repercuteixin en una major conscienciació de les causes de la pobresa i de la visibilització del treball que les organitzacions fan en aquest sentit.